EcoVadis, międzynarodowa agencja ratingowa doceniła nasze starania między innymi za działalność przyjazną środowisku. Otrzymaliśmy srebrny medal, co daje nam miejsce wśród 25% najlepiej ocenianych firm.

EcoVadis to agencja ratingowa oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact.

Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizację. Podczas procesu certyfikacyjnego EcoVadis sprawdza jak firma zintegrowała zasady CSR w swoim systemie biznesowym i zarządzania na podstawie:

  • dostarczonych przez dostawcę dowodów,
  • informacji sektorowych, specyfiki danego kraju oraz wielkości firmy,
  • oceny analityków EcoVadis.

Spółka Impel Rental jest jedną z 25% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis. – Srebrny Medal EcoVadis potwierdza nasze kompetencje i wzmacnia naszą pozycję w oczach dużych klientów korporacyjnych, z którymi współpracujemy i nowych, z którymi mamy większą szansę współpracować w przyszłości. – podkreśla Janusz Surma, prezes zarządu Impel Rental.

Aktualności